Hướng dẫn tải phần mềm Tekla phiên bản sinh viên

Để  tải phần mềm Tekla Structures Learning sử dụng miễn phí về máy, trước tiên các bạn phải có một tài khoản sinh viên tại : campus.tekla.com

A. VIDEO HƯỚNG DẪN

B. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT BẰNG HÌNH ẢNH

I. Bước 1 Truy cập trang https://campus.tekla.com/

II. Bước 2 Đăng ký tài khoản

– Các bạn chọn nút REGISTER TO TEKLA CAMPUS để bắt đầu đăng ký tài khoản:

– Tiếp theo các bạn cập nhật thông tin về tài khoản:

– Sau khi các bạn chọn Continue trang chủ sẽ gửi về Email đăng ký của bạn một Link yêu cầu xác nhận tài khoản.

– Các bạn mở đường Link đó và quá trình đăng ký đã hoàn tất.

III. Bước 3 Tải phần mềm:

– Đăng nhập tải khoản và tiến hành tải phần mềm.

– Lựa chọn bản cài đặt và bắt đầu quá trình download.

IV. Bước 4 Cài đặt phần mềm:

– Sau khi quá trình tải phần mềm hoàn tất các bạn tiến hành cài đặt phần mềm theo Video Tekla đã đăng tải trên trang Web.

Advertisements

Link tải các phần mềm BIM

1. Revit 2017

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0Bz84rRFSrvW9OWRJSGpUbUl5UGM

2. Tekla Structure v20

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B0KA9LfHO2kMOVBIS3VHdmtycUE

3. Navisworks Manage 2017

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0Bz84rRFSrvW9bFEwUjdKTXVKTXM

4. Robot Structural Analysis 2017

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0Bz84rRFSrvW9OW5ROFNrYjI5WWc

5. Dynamo v1.2

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0Bz84rRFSrvW9WDRUVzcwSVVnZjQ

6. Autodesk Infraworks 2017

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0B0KA9LfHO2kMWHd4aklxRG9xUGM

7. AutoCAD 2013

Link tải: https://drive.google.com/open?id=0Bz84rRFSrvW9OGJTMldyb2hWRXM